THE MALL, NANXIANG | CCH ASSET MANAGEMENT

SHANGHAI, 2016

THE MALL, JINQIAO | CCH ASSET MANAGEMENT

SHANGHAI, 2016

HIGH DESIGN | FAN JIUJIANG

HANGZHOU, 2016

DEXTRYS

SUZHOU, 2015