• Zhong Shi Ji Whisky

Zhong Shi Ji Whisky

BRANDED DOC

Yanghe and Diageo launch the first ever Chinese whiskey, Zhong Shi Ji.